امور گمرکی تسهیل شود/ تسریع در واگذاری ها از طریق بازار سرمایه
امور گمرکی تسهیل شود/ تسریع در واگذاری ها از طریق بازار سرمایه

رئیس جمهور در تماس تلفنی با وزیر اقتصاد، بر ضرورت تدوین برنامه ای عملیاتی در تسهیل و تسریع امور گمرکی و  استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت ها و دارایی های دولت تاکید کرد.

به گزارش بانکداری نوین به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسن روحانی در تماس تلفنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت ها و دارایی های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار از برنامه های مهم دولت است.

وی در ادامه این تماس تلفنی، تاکید کرد: تدوین برنامه عملیاتی برای تسهیل و تسریع امور گمرکی به ویژه در بنادر کشور با توجه به ضرورت همکاری جدی دستگاه های ذی مدخل در انجام امور گمرکی نیز در دستور کار فوری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

در ادامه فرهاد دژپسند،وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص موارد مطرح شده و  اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه گزارشی ارائه کرد.