دوشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۹ Monday, 25 May , 2020
تسهیلات ۴۵ میلیون یورویی به بخش درمان کشور 04 خرداد 1399

تسهیلات ۴۵ میلیون یورویی به بخش درمان کشور

بانکداری نوین: شورای اقتصاد با درخواست وزارت بهداشت برای تخصیص تسهیلات ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار یورویی به بخش درمان کشور موافقت کرد.

سهامداران عدالت چگونه می‌توانند به بانک وکالت فروش سهام بدهند؟ 04 خرداد 1399

سهامداران عدالت چگونه می‌توانند به بانک وکالت فروش سهام بدهند؟

افرادی که روش غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب کرده اند می‌توانند به محض پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری آن استان در بورس و باز شدن نماد آن، درخواست وکالت برای فروش را به بانک بدهند.

نیشکر هفت تپه باید به شیوه کارگر- مالکی واگذار می‌شد 04 خرداد 1399

نیشکر هفت تپه باید به شیوه کارگر- مالکی واگذار می‌شد

کارشناس اقتصادی گفت: برخی در روش مردمی سازی تشکیک می‌کنند اما این موضوع کاملاً روش مند و علمی است و با استفاده از سازکارهایی مانند شرکت‌های بهره بردار مردمی امکانپذیر است.

درآمدهای نفتی سبب شد از بهره‌وری غافل باشیم 04 خرداد 1399

درآمدهای نفتی سبب شد از بهره‌وری غافل باشیم

رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: تا زمانی که پول نفت به راحتی وارد چرخه اقتصادی می‌شود از مهمترین عامل اقتصادی، یعنی بهره وری غافل هستیم.

04 خرداد 1399

غیرمستقیم‌ها چگونه می‌توانند به بانک وکالت فروش سهام عدالت بدهند؟

افرادی که روش غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب کرده اند می‌توانند به محض پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری آن استان در بورس و باز شدن نماد آن، درخواست وکالت برای فروش را به بانک بدهند.

غیرمستقیم‌ها چگونه می‌توانند به بانک وکالت فروش سهام عدالت بدهند؟ 04 خرداد 1399

غیرمستقیم‌ها چگونه می‌توانند به بانک وکالت فروش سهام عدالت بدهند؟

افرادی که روش غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب کرده اند می‌توانند به محض پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری آن استان در بورس و باز شدن نماد آن، درخواست وکالت برای فروش را به بانک بدهند.

غیرمستقیم‌ها چگونه می‌توانند به بانک وکالت فروش سهام عدالت بدهند؟ 04 خرداد 1399

غیرمستقیم‌ها چگونه می‌توانند به بانک وکالت فروش سهام عدالت بدهند؟

افرادی که روش غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب کرده اند می‌توانند به محض پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری آن استان در بورس و باز شدن نماد آن، درخواست وکالت برای فروش را به بانک بدهند.

غیرمستقیم ها چگونه می‌توانند به بانک وکالت فروش سهام عدالت بدهند؟ 04 خرداد 1399

غیرمستقیم ها چگونه می‌توانند به بانک وکالت فروش سهام عدالت بدهند؟

افرادی که روش غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب کرده اند می‌توانند به محض پذیرش شرکت سرمایه گذاری آن استان در بورس و باز شدن نماد آن، درخواست وکالت برای فروش را به بانک بدهند.

غیرمستقیم ها چگونه می‌توانند به بانک وکالت فروش سهام عدالت بدهند؟ 04 خرداد 1399

غیرمستقیم ها چگونه می‌توانند به بانک وکالت فروش سهام عدالت بدهند؟

افرادی که روش غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب کرده اند می‌توانند به محض پذیرش شرکت سرمایه گذاری آن استان در بورس و باز شدن نماد آن، درخواست وکالت برای فروش را به بانک بدهند.