امروز: دوشنبه, ۷ فروردین ۱۴۰۲ / قبل از ظهر / | برابر با: الإثنين 6 رمضان 1444 | 2023-03-27
کد خبر: 7160 |
تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۵ |
ارسال به دوستان
پ

به گزارش شمانیوز، با عنایت به اقدامات بانک تجارت طی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹و با انجام برنامهریزیهای لازم، این بانک توانست به توفیقات متعددی در زمینههای مختلف دست یابد که مشروح گزارش عملکرد طی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به شرح ذیل ایفاد میگردد:   تجهیز منابع: مجموع سپردههای ریالی در اسفند ۱۳۹۷ با ۸/۲۴ %رشد […]

به گزارش شمانیوز، با عنایت به اقدامات بانک تجارت طی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹و با انجام برنامهریزیهای لازم، این بانک توانست به توفیقات

متعددی در زمینههای مختلف دست یابد که مشروح گزارش عملکرد طی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به شرح ذیل ایفاد میگردد:

 

تجهیز منابع:

مجموع سپردههای ریالی در اسفند ۱۳۹۷ با ۸/۲۴ %رشد نسبت به سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۲۶۲,۱ هزار میلیارد ریال بالغ گردید و در

اسفند ۱۳۹۸ نیز با ۴۵ %رشد نسبت به سال قبل به ۸۳۰,۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

همچنین در پایان سال ۱۳۹۹ مجموع سپردههای ریالی با ۴/۵۹ %رشد نسبت به سال قبل به ۹۱۸،۲ هزار میلیارد ریال افزایش

یافت. شایان ذکر است میانگین رشد پنج بانک بزرگ تجاری کشور در سالهای مذکور به ترتیب ۱۵ ،%۲۶ %و ۴۶ %بوده است.

سپردههای جاری ریالی در اسفند ۱۳۹۷ رشدی معادل ۷۲ %نسبت به پایان سال قبل داشته است که در ادامه در سال ۱۳۹۸ رشد

فزاینده ۱۴۹ درصدی را نسبت به پایان سال قبل خود، تجربه نموده است.

همچنین سپردههای جاری ریالی در پایان سال ۱۳۹۹ نیز با ۵۴ %رشد نسبت به سال قبل به مبلغ ۶۴۴ هزار میلیارد ریال بالغ

گردیده است. این در حالیست که میانگین رشد سپرده های جاری بانک طی سه سال گذشته ۹۲ درصد و میانگین رشد پنج بانک بزرگ

تجاری در سالهای مذکور ۶۵ درصد میباشد و این رشد چشمگیر منابع ارزان قیمت که در بانک بی سابقه بوده، آثار مثبت زیادی در

بهبود صورتهای مالی بانک داشته است.

– این موارد سبب افزایش سهم سپردههای کم هزینه بانک در سال ۱۳۹۷ به میزان ۶/۴ درصد، در سال ۱۳۹۸ به میزان۱۰درصد و

همچنین در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹/۲درصد گردیده که در مجموع سهم سپردههای کم هزینه در سبد سپرده ای بانک به ۸/۳۵

درصد افزایش یافته است.

– تغییر ترکیب سبد سپردههای بانک منجر به کاهش قیمت تمام شده پول از ۹/۱۶ %در پایان سال ۱۳۹۶ به ترتیب به ۲/۱۴ ،%۳/۱۲ %و

۵/۹ %در طی سالهای ۱۳۹۷ ،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شده است. به عبارت دیگر هزینه تمام شده پول در بانک در طی سه سال ۴/۷ واحد

درصد کاهش داشته است.

– در مجموع بانک توانسته است سهم از بازار منابع در بین پنج بانک بزرگ تجاری را در طی سنوات مذکور با ۵ واحد درصد افزایش از

 .برساند% ۱۸/۷ به% ۱۳/۷


بیشتربخوانید:تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و ایران خودرو منعقد شد


حوزه مصارف:

– مجموع ناخالص تسهیلات و مطالبات در پایان سالهای ۱۳۹۷ ،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب با ۲۶ ،%۲۷ %و ۶۹ %رشد به مبالغ ۷۷۰،

۹۷۷ و ۶۴۸،۱ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده که با توجه به رشد منابع به متوازن سازی ترازنامه کمک شایان نموده است.

– مجموع مطالبات از دولت در پایان سالهای ۱۳۹۷ ،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز به ترتیب با ۲۰ ،%۱۵ %و ۳ %رشد به ۴۰۳ ،۴۶۵ و ۴۷۷ هزار

میلیارد ریال بالغ گردیده است.

– نسبت مطالبات غیر جاری به کل مصارف در پایان سال ۱۳۹۶ ،۱/۱۲ %بوده که در پایان سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱/۲ واحد درصدی

به ۱۰ %و در پایان سال ۱۳۹۸ با کاهش ۸/۱ واحد درصدی به ۲/۸ %و در اسفند ۱۳۹۹ نیز به نسبت ۶/۵ %تقلیل یافته است.

– نسبت کفایت ذخایر بانک در پایان سال ۱۳۹۹ به ۶۶ %بالغ میگردد که نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به میزان ۳/۷ %بهبود یافته است.

– همچنین در راستای انجام تکالیف قانونی، این بانک نسبت به فروش داراییهای ثابت و غیرضرور خود به ترتیب طی سالهای ۱۳۹۶ الی

۱۳۹۹ به میزان ۷/۲ ،۷/۳ ،۹/۷ و ۱۱ هزار میلیارد ریال اقدام نموده است. 

– در حوزه واگذاری بهینه سرمایه گذاریهای بانک طی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۶/۴ هزار میلیارد ریال، ۷/۲۵ هزار میلیارد

ریال و ۷۳۹ میلیارد ریال از سرمایه گذاری هدفگذاری شده را در چارچوب ضوابط و مقررات به فروش رسانده است.

 

حوزه تعهدات بانک:

– مانده تعهدات ضمانتنامههای ریالی به ترتیب ۲۸ ،۵۰ و ۱۰۹ درصد در سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ رشد نموده و به ارقام ۱۹۳ هزار

میلیارد ریال، ۲۹۰ هزار میلیارد ریال و ۶۰۵ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که این امر توانسته ضمن تثبیت جایگاه بانک به عنوان

بانک اول در کشور، موجب افزایش سهم بانک در بین پنج بانک بزرگ تجاری از ۳۳ %به ۴۷ %گردد.

– مانده اعتبارات اسنادی مشروط و قطعی به ترتیب با ۴۹ ،۵/۲ و ۸۲ درصد رشد در سالهای ۱۳۹۷ ،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۳۳۱ هزار

میلیارد ریال، ۳۳۹ هزار میلیارد ریال و ۶۱۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته به نحوی که این بانک توانسته با تثبیت سهم بیش از ۳۲

درصدی و حفظ جایگاه نخست در بین پنج بانک بزرگ تجاری نتایج مطلوبی را به دست آورد.

 

حوزه خدمات بانکی:

– در راستای افزایش سهم درآمدهای غیر مشاع، خالص درآمدهای کارمزدی در سالهای ۱۳۹۷ ،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب با ۸۳ ،۶۸ و

۴۷ درصد رشد به ارقام ۸ ،۶/۱۳ و ۲۰ هزار میلیارد ریال بالغ گردید.

 

وضعیت نقدینگی:

– با توجه به اقدامات عملیاتی صورت گرفته و اصلاح تراز بانک، وضعیت نقدینگی بانک به شرایط بسیار مطلوب رسیده و طی سه سال

گذشته علاوه بر تسویه خطوط بین بانکی و رفع کسری نقدینگی، این بانک توانسته است به مازاد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در

اردیبهشت ۱۴۰۰ دست یافته و این منابع را در بازار بین بانکی در اختیارات سایر بانکها قرار دهد.

 

 از سایر اقدامات کلان و بسیار مهم که به همت کارکنان و مدیران بانک صورت گرفته است میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) موضوع تجدید ارزیابی داراییها که به عنوان یک اقدام موفقیت آمیز و اثرگذار در بازار سرمایه از جهت بهبود ارزش سهام بانک سبب

گردید بانک در پایان سال ۱۳۹۷ به بزرگترین شرکت بورسی کشور تبدیل شده و همچنین از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت

خارج شود.

ب) بانک با ادامه سهامداری در بانک های EIH هامبورگ ، PIB لندن و TC بلاروس و همچنین دارا بودن شعب پاریس و تاجیکستان،

از سال ۱۳۹۷ بهینه سازی شعب داخلی را در دستور کار قرار داده به نحوی که در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۷۳ شعبه و ۵۲ باجه و در سال

۱۳۹۸ تعداد ۷۲ شعبه و ۴۷ باجه را تعطیل و ادغام نموده و در حال حاضر دارای ۱۳۶۴شعبه و ۴۳۸ باجه در داخل کشور می باشد.

نتیجه گیری مطلوب بانک براساس اقدامات فوق آن است که؛ شیب زیان در سال ۱۳۹۷ با بهبود ۹۱ %نسبت به سال ۱۳۹۶ به

حدود ۵/۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافت و با تداوم این اقدامات و اجرای برنامهها در سال ۱۳۹۸ ،بانک توانست بعد از چهار سال از

زیان خارج شود ( با این توضیح که توقف زیاندهی دو سال زودتر از سند خروج از زیان اتفاق افتاد). همچنین در اسفند ۱۳۹۹ ،شواهد

حاکی از آن است که سود بانک با رشد فزاینده نسبت به سال ۱۳۹۸ در حدی است که نه تنها زیان انباشته بالغ بر ۱۰۷ هزار میلیارد

ریالی بانک را پوشش می دهد بلکه نتیجه عملکرد منجر به سود در پایان سال ۱۳۹۹ می گردد. این در شرایطی است که بانک نسبت به

برآورد و منظور نمودن ذخایری اعم از؛ مبلغ ۶۶ هزار میلیارد ریال ذخیره مالیات مربوط به سنوات گذشته (بیش از ۱۱ هزار درصد افزایش

نسبت به سال قبل)، مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و مبلغ ۷/۴۵ هزار میلیارد ریال سایر ذخایر ( بیش از

۳۰۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل که عمدتاً شامل ذخیره اکچوئری و ذخیره پاداش پایان خدمت می باشد ) و نیز عدم احتساب

درآمد سرمایه گذاری در برخی از شرکتها به دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی آنها قبل از تهیه صورتهای مالی بانک اقدام نموده است. 

 

 

منبع:روابط عمومی بانک تجارت

 

 

    برچسب ها:
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطپایگاه خبری بانکداری نوین در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید